Մասնագետի խորհրդատվություն 10․000 դր
Կոնսուլտացիա 10,000 ֏
Կոնսուլտացիա նշանակումով 20,000 ֏
Սեռավարաքման բուժում 20,000 ֏
Հղիության դեղորայքային ընդհատում 25,000 ֏
Լազերային երիտասարդացում Հեշտոցի երիտասարդացում 100,000 ֏

 

Ուլտրաձայնային հետազոտություն 1 զոնա 15,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 2 զոնա 20,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 3 զոնա 25,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 4 զոնա 30,000 ֏
Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա առանց ավշային հանգույց 10,000 ֏
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 10,000 ֏
Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա (տրանսաբդոմինալ) 10,000 ֏
Որովայնի սոնոգրաֆիա 10,000 ֏
Բարակ ասեղային ասպիրացիա 30,000 ֏
Դուպլեքս հետազոտություն 10,000 ֏
Դոպլեր հետազոտություն 15,000 ֏
Մաշկաբանի խորհրդատվություն 15,000 ֏
Սնկային հիվանդության բուժում 15,000 ֏
Ռուբրոմիկոզների բուժում 30,000 ֏
Մաշկի պարազիտար հիվանդությունների բուժում 20,000 ֏
Հասարակ հերպեսի բուժում 10,000 ֏
Գոտևորող հերպեսի բուժում 20,000 ֏
Գոտևորող հերպեսի բուժում սրսկումներով 40,000 ֏
Էկզեմայի բուժում 40,000 ֏
Տոքսիկոդերմիայի բուժում 200,000 ֏
Նեյրոդերմիայի բուժում 40,000 ֏
Փսորիազի բուժում 60,000 ֏
Հիելիտի բուժում 40,000 ֏
Դեմոդեկոզի բուժում 50,000 ֏
Կարմիր տափակ որքինի բուժում 50,000 ֏
Եղնջացանի բուժում 30,000 ֏
Ալոպեցիայի բուժում 60,000 ֏
Առաջնակի զննում 10,000 ֏
Կրկնակի զննում 5,000 ֏
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի ներզննում (ֆիբրոսկոպիա) 15,000 ֏
Ականջի մանրադիտական զննում (օտոմիկրոսկոպիա) 5,000 ֏
Քթի շնչառության գնհատում (ռինոմանոմետրիա) 10,000 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` կամերտոնալ փորձեր, աուդիոմետրիա 10,000 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` տիմպանոմետրիա 7,000 ֏
Հիվանդությունների բուժման կուրս 20,000 ֏
Արտաքին լսողական անցուղու մաքրում 10,000 ֏
Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում 35,000 ֏

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Վիրաբույժի կոնսուլտացիա 10,000 ֏
Վիրակապություն 8,000 ֏
Հյուսվածքաբանական հետազոտություն 15,000 ֏
Սպեկտրոֆոտոմետրիկ ներմաշկային քննություն Syascopy 20,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 1 հատ 15,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 2-5 հատ 25,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության  վիրահատական հեռացում 30,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացութ.  վիրահ. հեռացում 2-3 հատ 55,000 ֏
Անութափոսի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա 30,000 ֏
Պարանոցի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա 45,000 ֏
Մարմնի տարածված պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա 70,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 50,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 2 հատ 65,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 70,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 2 հատ 90,000 ֏
Ենթամաշկային ուռուցքների և ուռուցքանման գոյ. հեռացում 90,000 ֏
Մաշկի և ենթ. բարորակ ուռուց. հեռացում հաղորդ. անզգ. 120,000֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի տեղային հյուսվ. վերակ. 150,000֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի անոթ. հյուսվ. վերակնգ. 180,000֏
Փեղեքված մաշկային պլաստիկա 120,000֏
Լիաշերտ մաշկային պլաստիկա 160,000֏
Մաշկի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով 200,000֏
Ռոտացիոն մաշկային պլաստիկա 220,000֏
Սպիերի բուժում 1 ներերկում (դիպրոսպան) 20,000 ֏
Սպիերի բուժում 1 ներ. (դիպրոսպան և մեթիլուրացիլ) 30,000 ֏w
Վերին բլեֆառոպլաստիկա 260,000֏
Վերին բլեֆառոպլաստիկա առանց ճողվածքի 200,000֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա 280,000֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա առանց ճողվածքի 220,000֏
Կանտոպեկսիա 2 կողմ 180,000֏
Կանտոպեկսիա 1 կողմ 90,000֏
Հոնքերի ձգում 180,000֏
Օտոպլաստիկա մեկ կողմից 120,000֏
Օտոպլաստիկա երկու կողմից 240,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի փոքր ծավալ (մինչև 5ml) 120,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի միջին ծավալ 200,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի մեծ ծավալ (մինչև 10ml) 250,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի մեծ ծավալ 210,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի միջին ծավալ 160,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի փոքր ծավալ 90,000֏
Դեմքի լիպոսակցիա 80,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա մեծ ծավալ 280,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա միջին ծավալ 200,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 1 սրվ. 70,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 2 սրվ. 130,000֏
Պարանոցի լիպոսակցիա 130,000֏
Ներարկում անոթախցանող դեղորայքով 70,000 ֏
Փոքր ամոթաշրթերի պլաստիկա 240,000֏
Մեծ ամոթաշրթերի լիպոֆիլինգ 180,000֏
Ամոթաշրթերի ձգում 150,000֏
Մազերի տրանսպլանտացիա  FUE 600 ֏
Մազերի տրանսպլանտացիա FUT 500 ֏
Հոնքերի տրանսպլանտացիա 240,000֏
Ափային ապոնևրոզի հեռացում < Դյուպուիտրենի հիվանդություն> 200,000֏
Ափային ապոնևրոզի մասնահատում 150,000֏
Օստիոսինթեզ 1 ֆալանգի 120,000֏
Օստիոսինթեզ  2 ֆալանգի 180,000֏
Տենատոմիա 60,000֏
Սինովիալ բշտի (գիգրոմայի) հեռացում 1հատ 60,000 ֏
Hallux Valgus երկկողմանի շտկում 520,000֏
Մատի մուրճանման դեֆորմացիայի շտկում 180,000֏
Ներաճած եղունգի շտկում 1 կողմ 75,000 ֏
Ներաճած եղունգի շտկում 2 կողմ 130,000֏
Սինդակտիլիայի շտկում 200,000֏
Նևրոլիզ 220,000֏
Նյարդի դեկոմպրեսիա 200,000֏
Տենոլիզ 110,000֏
Կարպալ խողովակի համախտանիշ 240,000֏
Նյարդի կար 260,000֏
Ծալիչ ջլի կար 1 հատ 100,000֏
Ծալիչ ջլի կար 2 հատ 170,000֏
Տարածիչ ջլի կար 1 հատ 80,000֏
Տարածիչ ջլի կար 2 հատ 150,000֏
Միջֆալանգային հոդի արթրոդեզ 140,000֏
Րինոֆիմա 210,000֏

ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ

Հարակնայի շրջանի կնճիռների հարթեցում 60,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում 1 զոնա 35,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում 2 զոնա 80,000 ֏
Միջհոնքային կնճիռների հարթեցում 45,000 ֏
Ամբողջ դեմքի կնճիռների հարթեցում 120,000 ֏
Ամբողջ դեմքի կնճիռների հարթեցում 96,000 ֏
Միջհոնքային և ճակատի կնճիռների հարթեցում 72,000 ֏
Հարքթային շրջանի կնճիռների հարթեցում ամբողջությամբ 130,000 ֏
Քթի ներարկումային պլաստիկա 130,000 ֏
Հարքթային շրջանի կնճիռների հարթեցում մասամբ 105,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում  և մաշկի ձգում 110,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում 95,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում մասնակի 80,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում  և մաշկի ձգում 140,000 ֏
Հարքթային շրջանի կնճ. հարթեցում և բերանի անկյուն. բարձ. 120,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում և ծավալի ավելացում 130,000 ֏
Այտոսկրերի մոդելավորում ամբողջությամ 240,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում 65,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում և ծավալի ավելացում 120,000 ֏
Այտոսկրերի մոդելավորում մասամբ 120,000 ֏
Հարքթ. շրջ. Կնճ. հարթեցում և բերանի անկյուն. բարձ. 120,000 ֏
Շուրթերի մոդել. և ծավալի ավել. և բերանի անկյուն. բարձ. 130,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա փոքր ծավալ 45,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա միջին ծավալ 55,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա մեծ ծավալ 62,000 ֏
Կոնսուլտացիա նշանակումով 10,000 ֏
Դեմքի պրոբլեմատիկ մաշկի մաքրում 20,000 ֏
Դեմքի մաքրում 16,000 ֏
Դեմքի մաքրում մասնակի 14,000 ֏
Մեջքի մաքրում 30,000 ֏
Մեջքի մաքրում մասնակի 24,000 ֏
Դեկոլտեի մաքրում 20,000 ֏
Ուլտրաձայնային մաքրում 10,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով դեմք 3,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով մեջք 5,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով գլուխ 5,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա դեմքի 10,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա դիմակով 15,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա մեջքը մասամբ 20,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա մեջքը ամբողջությամբ 30,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա ձեռքեր 30,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ  ամբողջ դեմք 40,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ այտեր 32,000 ֏
Գլիկոլաթթվով փիլինգ ամբողջ դեմք 12,000 ֏
Գլիկոլաթթվով փիլինգ այտեր 10,000 ֏
Սալիցիլաթթվով պիլինգ ամբողջ դեմք 12,000 ֏
Սալիցիլաթթվով պիլինգ այտեր 10,000 ֏
Գլիկոլիկ փիլինգ պարանոց և լանջաբացվածք 15,000 ֏
Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք և պարանոց 16000
Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք+պարանոց+լանջաբացվածք 20000
Նշային փիլինգ  ամբողջ դեմք 12,000 ֏
Նշային փիլինգ  այտեր 10,000 ֏
Ջեսներ փիլինգ 14%  ամբողջ դեմք 12,000 ֏
Ջեսներ փիլինգ 14% այտեր 10,000 ֏
   
Դեղին փիլինգ փոքր զոնա 5,000 ֏
Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք 10,000 ֏
Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք և լանջաբացվածք 20,000 ֏
   
Ինտիմ զոնայի փիլինգ ամբողջը 35,000 ֏
Ինտիմ զոնայի փիլինգ մասնակի 30,000 ֏
ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ  ամբողջ դեմք 35,000 ֏
ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ այտեր 30,000 ֏
Բիո Ռեփիլ փիլինգ ամբողջ դեմք 30,000 ֏
Բիո Ռեփիլ փիլինգ այտեր 28,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մերսումով 15,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա 12,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ մերսումով 20,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ 16,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ մերսումով 15,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ 12,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ մերսումով 22,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ 20,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով ամբողջ դեմքի համար 22,000 ֏
Երիտասարդացնող մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով 35,000 ֏
Մազերի աճը խթանող մեզոթերապիա 25,000 ֏
Մեզոթերապիա Վիտամին C  ամբողջ դեմք 20,000 ֏
Մեզոթերապիա Վիտամին C  այտեր 18,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ  
Պլազմոլիֆթինգ ամբողջ դեմք 40,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր և այտեր 36,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ պարանոց 34,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ լանջաբացվացք 32,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ այտեր 15,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր 20,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և պարանոց 70,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և լանջաբացվացք, ձեռքեր 80,000 ֏
Գլխամաշկի պլազմոլիֆտինգ 30,000 ֏
Գլխամաշկի գագաթային պլազմոլիֆտինգ 28000
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում 60,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում աչքեր 50,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի սնուցում 60,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի հակապիգմենտային 70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում 75,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում 80,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի երիտասադրեցում 70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հակատարիքային 55,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հարակնային շրջանի 55000
Լազերային էպիլյացիա ճակատ 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  այտոսկր 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  բակեր 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  վերին շրթունք 2,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  կզակ 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  պարանոց 5,000 ֏
   
Լազերային էպիլյացիա  դեմք 10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  թևատակ 6,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ականջներ 5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ձեռքեր մինչև արմունկ 10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ձեռքեր ամբողջությամբ 20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա բիկինի 20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  բիկինի և փոր 25,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ոտքեր 50,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ոտքեր մինչև ծունկ 30,000 ֏
   
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում փոքր ծավալ 10,000 ֏
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում միջին ծավալ 20,000 ֏
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում մեծ ծավալ 35,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում փոքր ծավալ 40,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում միջին ծավալ 50,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում մեծ ծավալ 60,000 ֏
Ստրիաների ակնեի լազերային  բուժում փոքր ծավալ 25,000 ֏
Ստրիաների ակնեի լազերային  բուժում միջին ծավալ 35,000 ֏
Ստրիաների ակնեի լազերային  բուժում մեծ ծավալ 55,000 ֏

 

 

Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ամբողջ դեմքի 40,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում պարանոց 35,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմքի այտեր 30,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում հարակնային շրջանի 20,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում թևատակերի 25,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ձեռքերի 20,000 ֏
Բիոէպիլյացիա ոտք 10,000 ֏
Բիոէպիլյացիա բիկինի 10,000 ֏
Բիոէպիլյացիա ձեռքեր 6,000 ֏
Բիոէպիլյացիա թևատակ 3,000 ֏
Բիոէպիլյացիա փոր 4,000 ֏
Բիոէպիլյացիա մեջք 5,000 ֏
Բիոէպիլյացիա դեմք 3,000 ֏
Դեմքի  30,000 ֏
Պարանոց 20,000 ֏
Լանջաբացված 20,000 ֏
Ձեռքեր 20,000 ֏
Դեմքի, Պարանոց,  Լանջաբացված 60,000 ֏

 

 

 

 

Կզակ 10,000 ֏
Ճակատ 15,000 ֏
Այտեր 20,000 ֏
Ճակատ, այտեր 30,000 ֏
Դեմքի 45,000 ֏
Պարանոց 20,000 ֏
Դեմքի, պարանոց 50,000 ֏

 

 

 

 

 

 

AS Լազերային հեռացում 1 հատ 10,000 ֏
AS Լազերային հեռացում 2-5 հատ 20,000 ֏

 

 

 

 

 

 

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ֆոնոֆորեզ 3,000 ֏
Էլեկտրոֆորեզ 3,000 ֏
Պարաֆինոթերապիա 5,000 ֏
Լազերային սանրով պրոցեդուրա 3,000 ֏
Դարսոնվալացում 2,000 ֏
Հետվն. վերակ. ուսագոտու և  վերին վերջույթի 6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ստորին վերջույթի 6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ողնուղեղի 10,000 ֏
Հետվն. վերակ. հետինսուլտային (հեմորագիկ և իշեմիկ) 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.ուռուցքահատումից հետո 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.միջողային ճողվածքահատումից հետո 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.պոլինևրիտներ 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.թույլ  պարեզ և պարալիչ 10,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  1- 2  աստ) 7,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  3- 4  աստ) 10,000 ֏
Վեր. թերապ. (կիֆոզ) 7,000 ֏
Վեր. թերապ. (ծուռվզություն) 10,000 ֏
Կինեզոթերապիա 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ պարանոցային 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ կրծքային 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ գոտկային 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ ընդհանուր 15,000 ֏
Մասնագետի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Դեղորայքային բուժում 15,000 ֏
Մասնագետի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Սննդաբանի խորհրդատվություն 10,000 ֏